English Version
برنامه پژوهشی موسیقی "آموزش گروه نوازی به نوجوانان" در موسیقی دستگاهی ایران - 1392/11/10

برنامه پژوهشی " آموزش گروه نوازی به نوجوانان" با گرایش موسیقی دستگاهی ایران درتاریخ پنج شنبه 17بهمن1392 ساعت20 در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود . دراین برنامه که از مجموعه برنامه های کانون موسیقی فرهنگ سرای ارسباران است، با حضور جهانشاه صارمی موسیقی دان و سرپرست گروه موسیقی نهفت، به موضوع "آموزش گروه نوازی به نوجوانان" ، تجربیات وفعالیت های این هنرمند  و گروه نهفت پرداخته خواهد شد.
همچنین در هفدهمین سال فعالیت این گروه ، "گروه نوجوانان نهفت" در سه بخش موسیقی دستگاهی ایران ، موسیقی محلی کردستان و موسیقی دستگاهی آذربایجان برنامه خود را به سرپرستی جهانشاه صارمی اجرا می نماید.
گروه نهفت در مسیر تکاملی خود و برخورداری از اعضای ثابت و متغیر،طی هفده سال فعالیت هنری خود با ارئه ی موسیقی هنری در قالب برگزاری کنسرت های متعدد در بزرگداشت استادان موسیقی کلاسیک ایران و تولید آلبوم موسیقی توانسته است در به وجود آوردن زمینه های فعالیت، رشد و معرفی نسل جوان موسیقی گام های ارزشمندی بردارد.

منبع: نهفت
برنامه پژوهشی موسیقی