English Version
دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم) بر اساس گردآوری روح الله خالقی، با آموزش و روش تدریس"جهانشاه صارمی" و نظارت"حسین علیزاده"منتشر شد - 1391/7/14

به دنبال انتشار کتاب اول از این مجموعه توسط جهانشاه صارمی و نیز آلبوم اجرای آن توسط گروه نهفت و سرپرستی جهانشاه صارمی، این کتاب در ادامه ی آموزش های کتاب اول و با هدف بر طرف کردن کاستی های آموزشی در زمینه ی اجرای صحیح تکنیک ها،تجزیه و تحلیل درس ها، آموزش های تئوریک و عملی و نیز ارتقاء دانش عمومی موسیقایی هنرجویان تار و سه تار تدوین گردیده است.
صارمی که خود از هنرآموختگان مکتب حسین علیزاده است وتجربه ی سال ها تدریس،همکاری درچندین کتاب معتبرموسیقی و سر پرستی گروه نهفت رادرکارنامه ی خوددارد،در مقدمه ی این کتاب می نویسد:"از آنجاکه کتاب های دستور مقدماتی تار و سه تار روح الله خالقی بیشتر جنبه ی گرد آوری قطعات را دارند، در این کتاب سعی شده است هر درس همراه با توضیحات و جنبه های آموزشی آن مطرح شود تا کتاب به متد یا روش تدریس نزدیک تر شود".
همچنین وی در مقدمه ی کتاب خود می افزاید:
برای دستیابی به روش آموزشی جامع ، بخش های زیر به کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار روح الله خالقی افزوده گردیده اند:
- آموزش های مقدماتی شامل روش گره زدن سیم ها،روش کوک کردن تار و سه تار،روش پوست انداختن تار،روش بستن پرده های تار و سه تار به انضمام طراحی های مربوط به آنها.
- تجزیه و تحلیل درس ها و ارائه ی آموزش های لازم برای اجرای آنها.
- مشخص کردن سرعت اجرای درس ها.
- ویرایش فنی درس ها.
- آموزش های تئوریک مورد نیاز درس ها .
- آموزش تکنیک های اجرایی در تار و سه تار.
- اضافه کردن اشعار در س هایی که در کتاب نبوده اند.
- نگارش اشعار در زیر نت ها برای سهولت در تطبیق آنها  با ملودی.
دستور مقدماتی تار و سه تار( کتاب دوم) در 140 صفحه توسط انتشارات موسیقی عارف و با همکاری مرکز موسیقی نهفت منتشر شده است.

منبع: سایت نهفت
کتاب دوم