English Version
توضیح جهانشاه صارمی در مورد انتشار آلبوم دستور مقدماتی تار و سه تار با اجرای گروه نهفت - 1390/11/9

پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران

محترما در پی درج خبر انتشار البوم دستور مقدماتی تار و سه تار ( کتاب اول ) با اجرای گروه نهفت به سرپرستی جهانشاه صارمی به اطلاع میرساند : همانطور که در عنوان و متن خبر فوق آمده است ، طرح ، مدیریت و اجرای این پروژه تحت نظارت اینجانب بوده و نه در عنوان خبر و نه متن آن ، هیچگونه اشاره ای به نظارت استادم آقای حسین علیزاده ، بر روند اجرای پروژه نگردیده است . اگرچه نظارت ایشان بر این آلبوم موجب افتخار من میگردید اما به علت زمان بر بودن اجرای این پروژه ( بیش از یک سال) و مشغله کاری فراوان ایشان ، امکان انجام این امر میسرنمی بود .

لازم به ذکر است که در همه آلبوم های آموزشی که بر مبنای کتابی منتشر گردیده اند ، علاوه بر اطلاعات اجرایی ، نام کتاب مرجع نیز روی جلد آلبوم نوشته میشود . آموزش های ارائه شده در این آلبوم بر مبنای کتاب " دستور مقدماتی تار و سه تار ، بر اساس گردآوری روح الله خالقی ، آموزش و روش تدریس جهانشاه صارمی ، زیر نظر حسین علیزاده " میباشد . از این جهت ذکر نام استاد علیزاده در بخش اطلاعات کتاب این آلبوم درروی جلد ، امری ضروری بوده . اما در بخش اطلاعات اجرایی آلبوم در   روی جلد ، فقط نام گروه نهفت ، نام اینجانب به عنوان سرپرست گروه و نام خوانندگان عنوان شده است.
لذا خواهشمند است برای حفظ شئونات حرفه ای ، ضمن انتشار این خبر، نسبت به تصحیح عنوان خبر انتشار آلبوم ، مطابق با آنچه در عنوان خبر بوده است ونیزمتن کامل خبر، اقدام لازم مبذول فرمائید.


جهانشاه صارمی
24 / دی / 1390

منبع: سایت نهفت
آلبوم دستور مقدماتی تار و سه تار