English Version
آلبوم دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول) با اجرای گروه نهفت و سرپرستی جهانشاه صارمی منتشر گردید. - 1390/11/9

درزمینه آموزش موسیقی،تحقیق در دست یابی به روش هایی که احساس اجرای موسیقی را در هنرجویان و به  ویژه در هنر جویان مبتدی، تقویت نماید از اهمیت خاصی  بر خوردار است که تا کنون به این مهم  کمتر بها داده شده است. این آلبوم که براساس کتاب دستور مقدماتی تار وسه تار روح الله خالقی تدوین گردیده است با اهداف چند گانه ای تهیه ،تنظیم و اجرا شده است.
جهانشاه صارمی که تجربه سال ها تدریس،همکاری درتهیه و ویرایش چندین کتاب معتبر موسیقی و سرپرستی گروه نهفت را در کارنامه خود دارد،در مقدمه بروشور یازده صفحه ای این آلبوم می نویسد:"آموزش موسیقی علاوه بر متد های آکادمیک وموشکافانه آموزشی برای ارتقائ دانش موسیقی ورشدتکنیک های اجرایی هنرجویان ،نیازمند به شیوه هایی برای ایجاد ذوق و پرورش حس موسیقایی هنرجویان می باشد."
صارمی که چندی پیش با تالیف متد آموزش و روش تدریس برای کتاب این مجموعه گامی مثبت درجهت بر طرف کردن کاستی های آموزشی در سازهای تارو سه تار و متدیک کردن کتاب فوق برداشت،در جایی دیگر  از بروشور آورده است:"به لحاظ بالا رفتن درک حسی هر چه عمیق تر هنرجویان تارو سه تار،دست یابی به روشی  تاثیر گذار برای اجرای قطعاتی که در برنامه آموزشی این دو ساز وجود دارد ،همیشه بخشی از تفکر آموزشی ام بوده است."
در این آلبوم ضمن معرفی کلیه سازهای ایرانی، درس ها به شیوه های تک نوازی با سازهای مختلف،دو نوازی وسه نوازی با سازهای مختلف به همراهی تمبک و گروه نوازی اجرا شده اند. از موارد بارز این آلبوم می توان به اجرای ریتم درس ها باتمبک جهت تمرین درس ها به همراهی  تمبک ،آموزش وزن خوانی ،آموزش واجرای تکنیک های اجرایی درتار وسه تار و اجرای با کلام درس ها اشاره نمود.
صارمی در مورد اهداف خود از انتشار این آلبوم می نویسد:اگر چه اجراهای این آلبوم بر اساس کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار تنظیم شده است،اما در این مجموعه اهدافی فراتر از اجرای درس ها با محور قرار دادن این دو ساز دنبال شده اند
- آشنایی با امکانات صوتی سازهای مختلف ایرانی.
- پرورش حس درک ریتم.
- امکان شنیدن اجرای درس ها به شیوه دو یا سه نوازی به همراهی تمبک برای پرورش ذوق ، حس موسیقایی و نیز تمرکز در جهت تفکیک صداها در یک قطعه موسیقی.
- فراهم آوردن امکان تمرین درس ها به همراهی تمبک برای آموزش کنترل ریتم وتوانایی هم نوازی.
- امکان شنیدن ترکیب سازهای مختلف و درک تفاوت های اجرایی و حسی به لحاظ نوع انتخاب سازها در اجرای هر قطعه.
- آموزش وزن خوانی.
- آموزش تلفیق شعر با ملودی در قطعات با کلام.
- اجرای قطعات به شیوه گروه نوازی برای ارائه الگو هایی پیشرفته از رنگ آمیزی، حس و بیان موسیقایی.
- این آلبوم که از تولیدات مرکز موسیقی نهفت می باشد، در دو لوح فشرده ،به مدت 140 دقیقه ، توسط موسسه فرهنگی – هنری راوی آذر کیمیا منتشرگردیده است.

منبع: سایت نهفت
آلبوم دستور مقدماتی تار و سه تار