English Version

 گزارشی از حضور گروه نهفت در جشنواره هجدهم به سرپرستی جهانشاه صارمی - حسن ظهوری           

گروه نهفت که ترکيبی است از هنرجويان موسيقی ، از سال 1375 تحت سرپرستی جهانشاه صارمی فعاليت خود را آغاز کرده است و امسال ششمين سال فعاليت خود را در جشنواره موسيقی فجر ارائه می دهد . آنچه که بيشتر ياد آور حضور درخشان گروه نهفت در جشنواره های سال های پيش می شود ، جوايزی است که در چهاردهمين وپانزدهمين جشنواره بين المللی موسيقی فجر براساس رای هيات داوران به عنوان گروه برتر برگزيده دريافت کردند که البته بعد از جشنواره پانزدهم گروه نوازی از بخش مسابقه حذف شد . پرورش استعدادهای نوجوان در موسيقی ، دادن آموزش های مختلف در زمينه گروه نوازی ، ارتقای سطح فرهنگ موسيقی هنرجويان و ايجاد امکان کنسرت برای آنها ، از اهداف اصلی گروه نهفت است .
 جهانشاه صارمی نوازنده تار و سرپرست گروه ، يادگيری اين ساز را ابتدا نزد رضا وهدانی آغاز کرد وسپس از محضر « محمد رضا لطفی » بهره جست . اوآموزش خود را نزد ارشد تهماسبی تداوم بخشيد واز سال 1366 نزد حسين عليزاده  به صورت مداوم به تکميل آموزش در رشته تار و سه تار پرداخت و اولين تجربه کار گروهی را در ارکستر مضرابی به سرپرستی « حسين دهلوی » کسب کرد .
سنت اجراهای گروه نهفت برپايه بزرگداشت هايی است که براساس يکی از نوازندگان ، خوانندگان ويا آهنگسازان خوب ايران انتخاب می شود . امسال در جشنواره هجدهم موسيقی فجر کنسرت « به ياد مرغ سحر » برای نودوهفتمين سال تولد استاد قمرالملوک وزيری اجرا می شود که پيش از اين دوشب در آذر ماه سال جاری در تالا ر وحدت اجرا شده بود . البته محور اين کار بيشتر  برروی تصنيف های  قمرالملوک وزيری می چرخد که اين تصنيف ها به ترتيب عبارتند از : مرغ سحر ، زمن نگارم ، موسم گل آتش دل ، نوع بشر ، ماه من وهديه عاشق که در نزد مردم با نام « عاشقی محنت بسيار کشيد » معروف است . اين تصنيف ها به صورت همخوانی اجرا می شود که توسط مريم پاليزبان ، امير اثنی عشری وتيوا پيشگر ، به همراه يک نوازنده بم تار يعنی سحر نيک زاد اجرا می شود . تنظيم اين قطعات به عهده جهانشاه صارمی است . اما اين تا آنجايی است که به بافت اصلی قطعه صدمه ای وارد نشود . اين تنظيم ها براساس تنظيم ايرانی صورت گرفته است که با رعايت فواصل از غربی شدن آنها پرهيز شده است . مساله عمده ای که در کارجهانشاه صارمی به چشم می آيد ، استفاده از هنرجويان نوجوان وگاهی جوانی است که غالبا" از هنرجويان خودشان می باشند واين مساله کار وی را گاهی اوقات با مشکلا تی همراه می کند . اما از آنجايی که هدف اصلی ، کشف استعدادها در نوجوانان است ، جهانشاه صارمی مصمم به کار خودش ادامه می دهد .
 جهانشاه صارمی در باره سطح نوازندگی اعضای گروه نهفت معتقد است که اين نوازندگان معتقداست که اين نوازندگان ممکن است نوازندگان متوسطی باشند،  ولی همين نوازندگان وقتی در برابريک کار سيستماتيک مدون قرار بگيرند ، در طولا نی مدت بازده بسيار عالی از خود شان نشان می دهند تا در مقابل تکنوازی هايشان . ولی اين گروه در راستای فعاليت های خودش دچار مشکلا تی می باشد که يکی ازآن مشکلا ت سن نوازندگان است .
نوازندگان گروه نهفت را نوجوانان وجوانان تشکيل می دهند که گاهی اوقات اين طيف سنی براساس اجرا های موفق وبزرگ وتشويق مردم دچار خود بزرگ بينی می شوند که برای ادامه رشد نوازنده خطرناک است وبه خاطر همين مساله ، جهانشاه صارمی توجه به رشد فرهنگی - اجتماعی نوازندگان را در اولويت کار خودش قرار داده است . آنچه که برای صارمی اهميت دارد گسترش دادن اين خانواده است تا بتواند کار بيشتری را در سطح وسيع تری انجام بدهد . زمانی که از صارمی درباره بودجه حمايت کننده گروه نهفت می پرسيم می گويد : « ما خود کفا هستيم . يعنی هيچ جايی تا به حال يک ريال هم به ما نداده است .» البته خود صارمی هم تقاضايی برای اين کار نکرده است وترجيح می دهد که اين کار را انجام ندهد ، زيرا معتقد است که برای انجام يک سری از مسائل اگر برروی پای خودش بايستد ، بهتر می تواند حرکت کند . اما آنچه که در واقع مشکل دوم گروه را تشکيل می دهد ، نبود مکانی مناسب برای تمرين است . از آنجايی که تمام نوازندگان محصل يا دانشجو هستند ، تنها روز تمرين می تواند جمعه ها باشد وبه همين منظور جهانشاه صارمی برای تمريناتشان سالن رودکی را برای روزهای جمعه که مطمئنا" کسی تمرين ندارد ، درخواست کرده بود . اما متاسفانه با تمام تلاشهايی که رييس انجمن موسيقی ( ايرج نعيمايی ) کردند ،اين مهم انجام نشد که اميدواريم در آينده به اين تنهاترين درخواست جهانشاه صارمی پاسخ مثبتی داده بشود .